Over DFCDFC-logo

Digital Film Center EU BV is opgericht in 1997.
  • DFC omvat een groep bedrijven welke (creatieve) diensten leveren zoals het produceren van films, het digitaliseren van films en het ontwerpen en produceren van interactieve media. Verder worden archivering en ontsluitingswerkzaamheden (creëren van metadata) verricht.
  • DFC beschikt over een databank welke bewegend beeld over cultureel erfgoed en actuele film- en videomaterialen beschikbaar stelt onder bepaalde voorwaarden.
  • DFC draagt bij aan het behouden van bewegend beeld van cultureel erfgoed (de immateriële gegevens) door diensten via werkmaatschappijen aan te bieden.
  • DFC neemt de wetgeving op het gebied van auteursrecht in acht bij alle operaties. DFC levert assistentie en bijdragen aan rechthebbenden, bij licentiering en overdracht van rechten.
  • DFC werkt samen met internationale organisaties, die vergelijkbare of identieke doelen nastreven.
  • DFC realiseert interactieve digitale informatieproducten voor diverse publieksgroepen.